Износ на зърнени и маслодайни култури

SENER_1

„Семпекс“ ЕООД осъществява сделки за износ на зърнени и маслодайни култури:
– eчемик – пивоварен и фуражен
– пшеница – всякакви спецификации
– рапица
– слънчоглед
– царевицаISCC

Стоките се заготвят до договорените спецификации съгласно БДС EN ISO 22 000 и ISCC EU. Качеството е гарантирано.

Oсновните дестинации на реализация са страните от Европейското Средиземноморие, Северна Африка и Средния Изток.

Дългогодишни партньори на дружеството са най-големите мелници, фуражни заводи, производители на растителни масла и мултинационални компании.

От 2014 година компанията е член на международната Асоциация за Търговия със grainy_logoЗърно и Фуражи (GAFTA) и като такава се ръководи от установените търговски практики и правила в бранша.