Услуги


Един от приоритетите в развитието на СЕМПЕ 2 е изграждане на добра логистична схема, разширяване на възможностите за придвижване, съхранение и обработка на различни товари зърнени храни и маслодайни култури.

От 2018 г. СЕМПЕ 2 ЕООД се занимава с търговия на торове, семена, препарати за растителна защита и гориво, и извършва услугите почистване, сушене, съхранение в собствени бази с капацитет около 100 000 т. в обл. Разград: гр. Разград , с. Просторно; обл. Русе:  гр. Сеново; обл. Варна: с. Каменар и обл. Стара Загора: с. Калояновец, и наети такива в цялата страна с капацитет около 40 000 т.

С дългогодишния си опит на пазара фирмата предлага следните услуги:
Обеззаразяване на семена;
Съхранение на зърнени култури.