Услуги


Един от приоритетите в развитието на Семпе 2 е изграждане на добра логистична схема, разширяване на възможностите за придвижване, съхранение и обработка на различни товари зърнени храни и маслодайни култури.

Наличните складови и претоварни съоръжения обслужващи логистичните нужди на структурата покриват широката зърнопроизводителна зона на Североизточна България. Тук се отнасят собствените зърнобази в гр. Разград , с.Просторно и гр.Сеново както и мрежа от малки буферни силози и плоски складове (3-5000т) в страната.

С дългогодишния си опит на пазара фирмата предлага следните услуги:
Обеззаразяване на семена;
Семепочистване;
Съхранение на зърнени култури.