Производство на зърнени култури

new_holland

Част от дейността е свързана с производството на зърнени култури. За целта бяха създадени фирмите “Аграком” ЕООД и “Черноморско зърно” ООД, които са регистрирани земеделски производители. Занимаваме се с производство на традиционните за региона зърнени култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. Арендоваме около 30 000 дка земеделска земя в землищата на областите Разград и Варна.

Върху тези площи се отглеждат пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, както и семепроизводство на пшеница: Енола С1, Енола С2, Мирена С1 и ечемик: Емон С1, Емон С2. За обработване на земята и отглеждане на зърнените култури, дружествата разполагат със собствена модерна земеделска техника.