За Компанията

Фирмите от групата „СЕМПЕ“ са с предмет на дейност земеделие, търговия на зърнени и маслодайни култури, препарати за растителна защита, семена и торове.

Фирма „СЕМПЕ“ е създадена 1995 г. с основна дейност земеделие. С развитието на дейността се създават фирмите Аграком, Черноморско зърно и Семпекс, специализирани в различни сектори. Днес групата работи успешно, както с българските земеделски производители в Североизточна и Централна южна България, така и с авторитетни интернационални компании.

Международните контакти на „СЕМПЕ“ са възможност за достъп на българските земеделски производители до утвърдени и иновативни международни практики и още един шанс за успешна реализация на продукцията му.

Ние сме уверени, че успешен бизнес може да се прави само с информирани партньори, затова полагаме много усилия за директен достъп на нашите клиенти до международни анализатори в и извън пределите на България.