СЕМПЕ Груп

СЕМПЕ Груп ООД, с предмет на дейност земеделие, търговия на зърно и маслодайни култури, препарати за растителна защита, семена, торове и съхранение на зърно, е регистрирана през 2018 г. и включва фирмите СЕМПЕ 2 ЕООД (1995 г.), АГРАКОМ ЕООД (2002 г.) и СЕМПЕКС ЕООД (2005 г.).

Групата беше създадена за оптимизиране управлението на различните бизнеси, които включва, и за улесняване на отношенията с бизнес партньорите, банките и държавата.

За краткия период от създаването си СЕМПЕ Груп ООД, наследявайки историята на СЕМПЕ 2, СЕМПЕКС и АГРАКОМ, се наложи като марка, гарантираща коректност, прецизност и надеждност на договаряните сделки.

Разнообразната си дейност СЕМПЕ Груп ООД реализира в помощ на своите партньори земеделски производители.