АГРАКОМ

АГРАКОМ ЕООД е с основен предмет на дейност производство на зърнени и маслодайни култури за преработка и за семена.

Обработваме близо 22 000 дка земеделски земи, разположени в землищата в област Разград и разполага със собствена база в с. Гецово, общ. Разград, оборудвана със съвременна високопроизводителна техника.

Компанията ежегодно създава oпитно поле за изпитване на семена от различни видове, сортове и селекции и ги презентира на популярното събитие „Ден на пшеницата“, на който селекциониерите представят изпитваните сортове.