Agriculture

Зърнопроизводството се осъществява от две юридически лица – „Аграком“ ЕООД и „Черноморско зърно“ ООД. Обработваме близо 25 000 дка земеделски земи, разположени в землищата в областите Разград и Варна.

Върху тези площи се отглеждат пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, както и семепроизводство на пшеница: Енола С1, Енола С2, Мирена С1 и ечемик: Емон С1, Емон С2