Микрогранулирани торове

Микрогранулираните торове на „Суммит Агро“ се радват на все по-голям интерес от страна на земеделските производители. Вече трета поредна година продажбите на микрогранулираните торове за локализирано торене, едновременно със сеитбата на културите бележат 100% ръст. Причините за това са няколко.

Първо, тези микрогранулирани торове могат успешно да заменят торенето с конвенционални торове (MAP, DAP, NPK) или да се комбинират с тях, но при значително редуциране на торовите норми. Освен това осигуряват на културите фосфор и други хранителни елементи в началния етап от тяхното развитие, когато са особено необходими. А резултатът е: образуване на мощна коренова система, която гарантира успешното презимуване на растенията, устойчиво развитие при стрес, свеждане до минимум възможността от изтегляне. Това от своя страна предполага силната и добре развита коренова система, която много по-бързо достига до запасите от фосфор, намиращи се в по-дълбоките почвени слоеве.

Второ, прилагането на такива торове пести средства и време, тъй като това става с еднократно влизане в полето за извършване на две операции – сеитба и торене. Освен това ниските торови норми при торене с микрогранулирани торове (2-4 кг/дка) спестяват допълнително от транспортни разходи.

Трето, от решаващо значение е, че при използване на тези торове, потенциалът на културата за достигане на максимален добив се повишават с минимум 25%. В практиката е доказана пет пъти по-висока ефективност на усвояване на елементите в микрогранулираните торове в сравнение с конвенционалните.

При приложение на технологията на хранене, чрез използване на микрогранулирани торове за локализирано приложение заедно със сеитбата, се оказа ключов инструмент за повишаване на ефективността на усвояване на фосфора – проблем, който нямаше решение дълги години.

Основното предимство е, че при производството се използва технологията на микрогранулиране. При този процес се добавя специална съставка, която представлява смес от прилепител, втвърдител, ко-формулант и емулгатор. Като резултат се получава гранула с абсолютна изравненост и твърдост, което е основно изискване при използването на апликатори за приложение на микрогранулирани торове.

Друго предимство е принципът всичко в една гранула. Благодарение на патентованата технология на производство, ние можем да гарантираме еднаквото съдържание на елементи във всяка една от 1 000 000 гранули, които се съдържат в 1 кг. Освен това разтворимостта на фосфора във вода е ключов момент за пълното му усвояване. Фосфора е 98% водоразтворим, в бързо усвоима от растението форма.

Също така във всяка една гранула има добавен ко-формулант, който прихващ катионите на калция, алуминия и желязото, които блокират на 80% усвояването на фосфора от почвата. Резултатът от внедряването на тази технология е – гарантирано 100% усвояване на фосфора, независимо от киселинността и почвено-климатичните условия.

Препоръчително е микрогранулираните торове да се внасят със специални апликатори. Затова фирмата ни предлага на земеделските производители подходящи апликатори, които могат да се монтират на всеки модел сеялка или на трактора. Същите апликатори могат да се използват и за приложение на гранулирани инсектициди за борба с почвените неприятели.