Торове

Торенето е мощно средство както за повишаване на почвеното плодородие, а оттам на продуктивността и качеството на земеделските продукти. При нас можете да намерите голяма гама от продукти, която включва азотни, фосфорни, азотно-фосфорни гранулирани и течни торове.

За новата кампания предлагаме:
Карбамид;
Амониев нитрат;
Моноамониев фосфат;
Диамониев фосфат;
Троен суперфосфат;
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ NPK;
Микрогранулирани торове и др.