CLEARFIELD® ХИБРИДИ Синджента

НК НЕОМА

линолов

Предимства

● Доказано през годините – високодобивен и стабилен хибрид

● Адаптивен към условията на средата

● Ниски изравнени растения

● Устойчив на полягане

● Високо маслено съдържание

● Добър фитосанитарен профил

Характеристики

● Средно ранен хибрид

● Ниско растение

● Потенциал за масленост: 50 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: интензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

НК Ададжио

линолов

Предимства

● Висок добивен потенциал

● Стабилен при засушаване и стресови условия

● Силно развит коренова система осигуrяваща адаптивност към различни типове почви

● Добър фитосанитарен профил

Характеристики

● Средно късен хибрид

● Средно високо растение

● Потенциал за масленост: 48 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: интензивен / екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

СИ Естива

линолов

Предимства

● Висок добивен потенциал

● Добър начален старт

● Пластичен по отношение районите на отглеждане

● Хибрид за интензивно отглеждане

● Добър фитосанитарен профил

Характеристики

● Ранен хибрид

● Средно високо растение

● Потенциал за масленост: 46 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: интензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

НК Мелдими

линолов

Предимства

● Изравнени растения

● Силно толерантен на суша

● Стабилен добив при всякакви условия и типове почви

● Подходящ за отглеждане в цяла България

● Отличен фитосанитарен профил

Характеристики

● Средно късен хибрид

● Средно високо растение

● Потенциал за масленост: 45 %

● Пита: наведена

● Отглеждане: екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

НК Фортими

линолов

Предимства

● Високо маслено съдържание

● Хибрид отличаващ се с най-добър потенциал за добив от ранната група

● Силен начален старт на развитие

● Подходящ за полупланински райони/голяма надморска височина/ и по-бедни почви

Характеристики

● Ранен хибрид

● Високо растение

● Потенциал за масленост: 48 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: интензивен / екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

Санай РМ

линолов

Предимства

● Експлозивен старт

● Стабилни резултати и при по-сухи условия

● Препоръчва се за отглеждане при условията на Южна България

● Не се препоръчва за райони с голям риск от нападение на Фомопсис

Характеристики

● Средно ранен хибрид

● Високо растение

● Потенциал за масленост: 45 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

СИ Експерто

Високоолеинов

Предимства

● Висок добивен потенциал

● Силно, здраво и жизнено растениe

● Толерантен на всички раси Мана

● Добър фитосанитарен профил

● Високо съдържание на олеинова к-на

Характеристики

● Средно късен хибрид

● Високо растение

● Потенциал за масленост: 46 %

● Потенциал за олеинова киселина: 88 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: интензивен / екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

Коломби

Високоолеинов

Предимства

● Високо % съдържание на олеинова киселина

● Много силен начален старт на развитие

● Стабилен добив при сухи условия и леки, неплодородни почви

● Оптимални резултати при препоръчаната сеитбена норма

● Не се препоръчва за райони с голям риск от нападение на Фомопсис
Характеристики

● Средно ранен хибрид

● Високо растение

● Потенциал за масленост: 45 %

● Потенциал за олеинова киселина: 85 %

● Пита: полуизправена

● Отглеждане: екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е

СИ Самин

Високоолеинов

Предимства

● Отличително добър хабитос на растенията

● Високо % съдържание на олеинова киселина

● Силно толерантен на суша

● Подходящ за отглеждане в цяла България

● Стабилен добив при сухи условия и различен тип почви

● Отличен фитосанитарен профил

Характеристики

● Средно късен хибрид

● Средно високо растение

● Потенциал за олеинова киселина: 85 %

● Пита: наведена

● Отглеждане: интензивен / екстензивен

● Толерантност на раси Синя китка: А – Е