Exell Orga

agrobio-adv

Биологични торове, произведени от отпадъчни продукти от преработката на риба, се показват за първи път в България. Те са на разградската фирма „Семпе 2“, представител на френската компания Angibaud. Торовете са смесени с различни растителни отпадъци, от които е получен компостът. Той угнива в продължение на половин година и след това се прави торът, който е под формата на прах или пелети.

„Тези торове могат да се ползват и в биологичното, и в конвенционалното земеделие. Ако се прилагат всяка година, тогава са нужни 20-30 килограма на декар. Ако се прилагат през 2-3 години, отиват 70-100 килограма. Трайните насаждения се торят с 200 кг на декар, тъй като торът се вкарва еднократно в почвата“, обяснява Георги Райков – агроном във фирмата. Продуктът Exell Orga, който е подходящ за почвено прилагане, може да се яви като един мелиорант, както в киселите почви, така и в почви, в които има алкална реакция, т.е. и в двете зони, където има дискомфорт по отношение на усвояване на хранителните вещества.