xxxxxxx

Европейски програми Archives - Sempe 2

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД

На 18.05.2017г. “СЕМПЕ 2“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0251-C01″ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД“, в рамките на по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, със срок на изпълнение до 31.12.2018г. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 391 040.43лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд .. read more