СЕМПЕ 2

res_7524

СЕМПЕ 2 ЕООД е най-„старата“ фирма в групата. Това беше първата крачка, която семейство Петрови направи в сферата на частния бизнес през 1995 година, насочвайки се към земеделието и търговията.

От 2018 г. СЕМПЕ 2 ЕООД се занимава с търговия на торове, семена, препарати за растителна защита и гориво, и извършва услугите почистване, сушене, съхранение в собствени бази с капацитет около 100 000 т. в обл. Разград: гр. Разград , с. Просторно; обл. Русе:  гр. Сеново; обл. Варна: с. Каменар и обл. Стара Загора: с. Калояновец, и наети такива в цялата страна с капацитет около 40 000т.

Компанията развива активна търговска дейност на територията на цялата страна и има дългогодишно патрньорство с доставчици на продукти за земедлеието, които са водещи фирми в бранша. Това обуславя възможността да се предлага широка гама от качествени продукти помагащи на фермерите да повишават добивите, качеството на продукцията и печалбите.