Проведе се традиционният „Ден на Пшеницата” на СЕМПЕ 2

6 юни 2014г. Фирма СЕМПЕ 2 организира и проведе за пореден път открит ден на Пшеницата. Първата част на проявата беше проведена в голямата зала на ресторант Лес в Разград. Присъстваха повече от 150 земеделци, както от региона, така и от по-далечни места. Събитието започна с кратко приветствие от управителя на СЕМПЕ 2, г-н Васил Петров, който запозна аудиторията с програмата за деня. Той сподели, че всяка година на това събитие се представят гледни точки на различни специалисти, което помага на клиентите на фирмата да стават все по-добри в своята работа.

В началото представителите на Тьопфер България – Силвия Иванова и Ивайло Георгиев – направиха обзор на зърнения пазар през 2013-2014 година. Новите възможности за почвено торене беше следващата тема, представена от проф. Маргарита Нанкова от Добружански земеделски институт Генерал Тошево. След нея, проф. Николай Ценов селекционер също от ДЗИ, запозна аудиторията със състоянието на посевите в региона и страната като цяло. Презенатация за състоянието на семепроизводствените посеви, както и за стоящите пред фермерите възможностите, направи г-жа Ненова от Семеконтролна инспекция Разград. В края на лекционната част търговският директор на фирмата г-н Иван Йорданов запозна присъстващите с предстоящата жътвена кампания. Беше представена и новата лаборатория ЛАБТЕСТ.

Втората част от мероприятието продължи на опитно поле в село Гецово, където проф. Ценoв представи и показа посеви с различни сортове пшеница. Денят на Пшеницата завърши с обяд, организиран от фирма СЕМПЕ 2, по време на който земеделците дискутираха различни теми, свързани с видяното през деня.

07
юни
posted in: Новини

Вашият коментар