Изкупуване на зърнени и маслодайни култури

ПшеницаСЕМПЕКС ЕООД е търговецът на земеделска продукция в групата с патньори в страната и чужбина. Фокусирано е върху основните зърнени и маслодайни култури както на българския така и международния пазар.  повече...

Съхранение на зърно

Един от приоритетите в развитието на Семпе 2 е изграждане на добра логистична схема, разширяване на възможностите за придвижване, съхранение и обработка на различни товари зърнени храни и маслодайни култури. повече...

Торове, семена и препарати …

karbamid

„СЕМПЕ 2″ предлага на своите клиенти семена, торове и препарати за растителна защита от водещите производители. Нашите агрономи са готови със съвети и полезна пазарна информация. повече...